★★★★★ สมัครออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์พิเศษ และของแถมมากมาย


คลิก!!! สมัครออนไลน์


★ อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตที่ไหนดี โดนใจที่สุด
♥ วางแผนซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ สำหรับมือใหม่ ควรพิจารณาอะไรบ้าง
คุณมีเงินเหลือมากพอสำหรับการซื้อประกัน คุณจะต้องแน่ใจก่อนว่า หากคุณทำการซื้อประกันแล้ว จะไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการชำระเบี้ยประกันในภายหลัง
คุณมีการซื้อประกันที่ตรงกับความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การซื้อประกันที่ได้ประโยชน์ด้านการคุ้มครองมากที่สุด คือจะต้องซื้อให้ตรงกับความเสี่ยงของคุณ

อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตที่ไหนดี 2018 โดนใจที่สุด

★★★★★ อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตที่ไหนดี โดนใจที่สุด ★★★★★

 

อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตที่ไหนดี โดนใจที่สุด

★★★★★ แบบประกันเพื่อการออม “Happy Women”

รายละเอียด

 

อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตที่ไหนดี โดนใจที่สุด

★★★★★ ความคุ้มครองเพื่อเป็นมรดกให้ลูก

รายละเอียด

 

อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตที่ไหนดี โดนใจที่สุด

★★★★★ ประกันสุขภาพ คุ้มครอง โรคร้ายแรง

รายละเอียด

 

วางแผนซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ สำหรับมือใหม่ ควรพิจารณาอะไรบ้าง

ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะ ซื้อ ประกันชีวิตที่ไหนดี ล้วนแต่เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่งของชีวิต ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเสียชีวิตกะทันหัน การได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือการไม่สามารถทำงานตามปกติได้ หากมีประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพเตรียมเอาไว้ จะช่วยทำให้ลดทอนความเสียหายอันเกิดจากเหตุไม่คาดฝันนั้นลงได้บ้าง

– คุณมีเงินเหลือมากพอสำหรับการซื้อประกัน

แน่นอนว่าประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพต่างๆ นั้น คุณจำเป็นจะต้องมีการชำระเบี้ยประกัน ตามเงื่อนไขของประกันนั้นๆ เสียก่อน ดังนั้น คุณจะต้องแน่ใจก่อนว่า หากคุณทำการซื้อประกันแล้ว จะไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการชำระเบี้ยประกันในภายหลัง (เช่น คนที่มีรายได้น้อย หรือคนที่มีภาระหนี้สินเยอะอยู่แล้ว) ดังนั้นก่อนการตัดสินใจซื้อประกัน ควรถามตัวเองก่อนว่า คุณมีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันได้แค่ไหน หรือซื้อประกันแล้วจะเดือดร้อนในด้านการเงินหรือไม่

– คุณมีการซื้อประกันที่ตรงกับความเสี่ยงของคุณหรือไม่

การซื้อประกันที่ได้ประโยชน์ด้านการคุ้มครองมากที่สุด คือจะต้องซื้อให้ตรงกับความเสี่ยงของคุณ ยกตัวอย่างเช่น สำหรับคนที่เดินทางประจำอย่างอาชีพพวกเซลล์แมน หรือ คนขับรถ ควรซื้อประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก (แล้วจึงไปซื้อความคุ้มครองอย่างอื่นเพิ่ม) สำหรับคนที่มีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุต่ำ เช่น คนทำงานออฟฟิศ ควรเลือกประกันแบบคุ้มครองสุขภาพ หรือเฉพาะโรคจะดีกว่า เป็นต้น

 


★★★★★ สมัครออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์พิเศษ และของแถมมากมาย


คลิก!!! สมัครออนไลน์