★★★★★ สมัครออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์พิเศษ และของแถมมากมาย


คลิก!!! สมัครออนไลน์


ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง? ข้อดีของการออมเงิน ช่วยเสริมสร้างนิสัยด้านการออมเงินให้กับคุณได้ ช่วยทำให้คุณมีเงินสำหรับการใช้ในยามฉุกเฉิน ช่วยทำให้คุณมีเงินสำหรับเอาไว้ลงทุน หรือประกอบอาชีพ ช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวยให้กับคุณได้ ทำให้คุณมีเงินเก็บ สำหรับยามเกษียณ

ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง? ข้อดีของการออมเงิน

การออมเงิน

การออมเงินนั้นเป็นกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ และมีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียว การออมเงินนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ การตั้งเป้าหมายการออมที่เด่นชัด และการกระตุ้นตนเองให้สามารถทำตามเป้าหมาย หรือแนวทางที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดได้ สำหรับการออมเงินนั้น มีประโยชน์มากมาย ดังนี้ครับ

ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง? ข้อดีของการออมเงิน

ช่วยเสริมสร้างนิสัยด้านการออมเงินให้กับคุณได้

สำหรับการออมเงินเป็นประจำนั้นนอกจากจะทำให้มีเงินเพิ่มพูนแล้ว ยังสามารถทำให้คุณติดนิสัยการออมก่อนใช้เงินอีกด้วย ซึ่งจะทำให้คุณคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนการใช้เงินในเรื่องต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว การออมเงินเป็นประจำตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัดจะช่วยทำให้คุณนั้นเกิดนิสัย การมีวินัยในการออมได้อย่างที่คุณไม่รู้ตัว

ช่วยทำให้คุณมีเงินสำหรับการใช้ในยามฉุกเฉิน

แน่นอนว่า หากคุณมีการเก็บออมเป็นประจำ เงินก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเงินก้อนโตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเงินเหล่านี้เอง ที่จะเป็นทุนให้กับคุณ ในการใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การได้รับอุบัติเหตุ การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล การตกงาน หรือการขาดรายได้ เป็นต้น สำหรับการเก็บออมเงิน ควรเริ่มเก็บจากรายได้ประจำ  อย่างน้อย 10% ในทุกเดือนครับ (สมมติว่า เงินเดือน 20,000 บาท ก็ออมเดือนละ 2,000 สิ้นปี จะมีเงินฉุกเฉินไว้ใช้ถึง 24,000 บาท)

ช่วยทำให้คุณมีเงินสำหรับเอาไว้ลงทุน หรือประกอบอาชีพ

ที่คุณสนใจ นอกจากการที่คุณจะมีเงินเอาไว้ใช้ฉุกเฉินแล้ว หากต้องการที่จะลงทุน ประกอบธุรกิจต่างๆ นั้น ก็สามารถทำได้ง่าย เพียงดึงเอาเงินออมมาใช้ก็จะทำให้คุณก่อตั้งธุรกิจ ประกอบกิจการที่เป็นของตนเองได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามการออมเงินเพื่อการทำธุรกิจ อาจจะต้องออมมากกว่าการใช้ในยามฉุกเฉินสักหน่อย เพราะธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องอาศัยเงินจำนวนมากในการลงทุนนั่นเอง

ช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวยให้กับคุณได้

สำหรับการออมเงินนั้น หากออมด้วยวิธีการลงทุน เช่น ซื้อหุ้น ซื้อกองทุน ตลอดจนการออมด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง (ฝากประจำ) ก็สามารถทำให้คุณได้รับความมั่งคั่ง จากผลตอบแทนแห่งการลงทุนนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล หรือแม้กระทั่งเงินส่วนต่าง (ในกรณีขายหุ้น) เข้ามา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณได้ดีนั่นเอง

ช่วยทำให้คุณมีเงินเก็บ สำหรับยามเกษียณ

เงินออมนั้นเป็นเงินสำหรับการใช้ในยามฉุกเฉิน ดังนั้นเมื่อคุณออมเงินเอาไว้ ก็สามารถเหลือใช้ได้ถึงยามเกษียณ ที่คุณไม่สามารถมีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้แล้ว (และยิ่งเริ่มออมเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีเงินสำหรับยามเกษียณมากเท่านั้น)


★★★★★ สมัครออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์พิเศษ และของแถมมากมาย


คลิก!!! สมัครออนไลน์